{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3044049","categories":["1221"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-dzezva-summer-za-12-kafa_1.jpg","img_alt":"Metalac d\u017eezva SUMMER za 12 kafa","img_title":"Metalac d\u017eezva SUMMER za 12 kafa"}],"additional_image_count":1,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"0","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"dzezve\/metalac-dzezva-summer-za-12-kafa","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"123569","bar_code":"8600034028616","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"1199.00","image":"metalac-dzezva-summer-za-12-kafa_2.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"0","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"1199.00","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"dzezve\/metalac-dzezva-summer-za-12-kafa","sef_name_old":"dzezve-i-cajnici\/metalac-dzezva-summer-za-12-kafa","created":"2018-11-21","updated":"2020-10-19 06:12:10","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"1199.00","cena_niza_akcijska":"1199.00","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"1106","conf_languages_id":"1","name":"Metalac d\u017eezva SUMMER za 12 kafa","description":"

Visina (mm): 130
\r\nPre\u010dnik (cm): 13
\r\nZapremina (l): 0,70
\r\nBroj kafa: 12
\r\nMaterijal: Emajl
\r\nBoja: Crvena
\r\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Emajlirano posu\u0111e visokog kvaliteta, otporno na visoke temperature, habanje i ogrebotine, zbog \u010dega se lako \u010disti i odr\u017eava. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja spre\u010dava da se bakterije na njoj zadr\u017eavaju i omogu\u0107uje lako \u010diš\u0107enje i odr\u017eavanje posude. Boje i dekoracije su otporne na habanje. D\u017eezve se izra\u0111uju u razli\u010ditim veli\u010dinama, od najmanjih za jednu do najve\u0107ih za 12 kafa, sa više kombinacija monta\u017enih ru\u010dica.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\"\"<\/p>\r\n","type":"","short_description":"

Emajlirana d\u017eezva sa bakelitnom ru\u010dicom, linija KLASIKA<\/p>\r\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"5"}],"user":"not_logged","type":"product"}