{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3045071","categories":["1219"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-tepsija-love-flowers-24cm_1.jpg","img_alt":"Metalac tepsija LOVE FLOWERS 24cm","img_title":"Metalac tepsija LOVE FLOWERS 24cm"},{"image":"metalac-tepsija-love-flowers-24cm_2.jpg","img_alt":"Metalac tepsija LOVE FLOWERS 24cm","img_title":"Metalac tepsija LOVE FLOWERS 24cm"}],"additional_image_count":2,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"tepsije-duvecare-i-kalupi\/metalac-tepsija-love-flowers-24cm","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"195040","bar_code":"8600034151420","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"789","image":"metalac-tepsija-love-flowers-24cm.jpg","weight":"0","ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"789","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"tepsije-duvecare-i-kalupi\/metalac-tepsija-love-flowers-24cm","sef_name_old":"tepsije-duvecare-i-kalupi\/metalac-tepsija-love-flowers-24cm-1","created":"2018-12-11","updated":"2019-09-16 04:22:07","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"789","cena_niza_akcijska":"789","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"6728","conf_languages_id":"1","name":"Metalac tepsija LOVE FLOWERS 24cm","description":"

Pre\u010dnik (cm): 24
\r\nVisina (mm): 49
\r\nMaterijal: Emajl
\r\nBoja: Be\u017e
\r\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje
\r\nTe\u017eina: 0,6 kg<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Emajlirano posu\u0111e je dugotrajno, otporno na hemijske uticaje i habanje, jednostavno za odr\u017eavanje. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja spre\u010dava da se bakterije na njoj zadr\u017eavaju i omogu\u0107uje lako \u010diš\u0107enje i odr\u017eavanje posude. Mo\u017ee se koristiti za pripremanje, \u010duvanje i serviranje hrane, jer spada u red zdravstveno najispravnijih za kontakt sa hranom. Iziskuje manju upotrebu masno\u0107e od pripreme u drugom metalnom posu\u0111u zbog strukture emajla koji je gladak, pa se namirnice manje lepe za dno posude. Ako je \u010diš\u0107enje redovno i korektno, emajlirano posu\u0111e dugo zadr\u017eava sjaj i boju. <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Pogledajte recept na linku - Pu\u017ei\u0107i sa borovnicama<\/span><\/a><\/h3>\r\n","type":"","short_description":"

Emajlirana tepsija, linija KLASIKA<\/p>\r\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"235"}],"user":"not_logged","type":"product"}