{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3051015","categories":["1223"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-plitki-tanjir-gastro-serving-24cm_1.jpg","img_alt":"Metalac plitki tanjir GASTRO SERVING 24cm","img_title":"Metalac plitki tanjir GASTRO SERVING 24cm"}],"additional_image_count":1,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"loncici-i-tanjiri\/metalac-plitki-tanjir-gastro-serving-24cm","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"179608","bar_code":"8600034130357","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"819.00","image":"metalac-plitki-tanjir-gastro-serving-24cm.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"819.00","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"loncici-i-tanjiri\/metalac-plitki-tanjir-gastro-serving-24cm","sef_name_old":"tanjiri-ovali-cinije-i-etazeri\/metalac-plitki-tanjir-gastro-serving-24cm","created":"2018-11-21","updated":"2021-01-19 12:37:03","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"819.00","cena_niza_akcijska":"819.00","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"1358","conf_languages_id":"1","name":"Metalac plitki tanjir GASTRO SERVING 24cm","description":"

Pre\u010dnik (cm): 24
\nMaterijal: Emajl
\nBoja: Crvena
\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Gastro serving<\/strong> je linija klasi\u010dnog emajliranog posu\u0111a za serviranje i prezentaciju hrane, nastala sa \u017eeljom da kupcima predstavimo mogu\u0107nosti spoja tradicionalnog i modernog u skladu sa aktuelnim trendovima svetske gastronomije, kao i mogu\u0107nosti koriš\u0107enja posu\u0111a kako za pripremanje, tako i za serviranje hrane.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Emajlirano posu\u0111e je dugotrajno, otporno na hemijske uticaje i habanje, jednostavno za odr\u017eavanje. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja spre\u010dava da se bakterije na njoj zadr\u017eavaju i omogu\u0107uje lako \u010diš\u0107enje i odr\u017eavanje posude. Mo\u017ee se koristiti za pripremanje, \u010duvanje i serviranje hrane, jer spada u red zdravstveno najispravnijih za kontakt sa hranom. Iziskuje manju upotrebu masno\u0107e od pripreme u drugom metalnom posu\u0111u zbog strukture emajla koji je gladak, pa se namirnice manje lepe za dno posude. Ako je \u010diš\u0107enje redovno i korektno, emajlirano posu\u0111e dugo zadr\u017eava sjaj i boju.
\n
\n
\n
\n\"\"<\/p>\n\n

 <\/p>\n","type":"","short_description":"

Emajlirani tanjir, linija KLASIKA<\/p>\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"458"}],"user":"not_logged","type":"product"}