{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3074057","categories":["1235"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-casa-ljubicaste-tufnice-8cm_3.jpg","img_alt":"Metalac ?a\u0161a LJUBI?ASTE TUFNICE 8cm","img_title":"Metalac ?a\u0161a LJUBI?ASTE TUFNICE 8cm"},{"image":"metalac-casa-ljubicaste-tufnice-8cm_4.jpg","img_alt":"Metalac ?a\u0161a LJUBI?ASTE TUFNICE 8cm","img_title":"Metalac ?a\u0161a LJUBI?ASTE TUFNICE 8cm"}],"additional_image_count":2,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"0","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"case\/metalac-casa-ljubicaste-tufnice-8cm","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"182500","bar_code":"8600034134089","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"649.00","image":"metalac-konusna-casa-ljubicaste-tufnice-8cm.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"0","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"649.00","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"case\/metalac-casa-ljubicaste-tufnice-8cm","sef_name_old":"case\/metalac-konusna-casa-ljubicaste-tufnice-8cm-1","created":"2018-11-21","updated":"2020-07-09 04:22:10","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"649.00","cena_niza_akcijska":"729.00","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"1622","conf_languages_id":"1","name":"Metalac \u010da\u0161a LJUBI\u010cASTE TUFNICE 8cm","description":"

Pre\u010dnik (cm): 8
\nMaterijal: Emajl
\nBoja: Ljubi\u010dasta
\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Emajlirano posu\u0111e je dugotrajno, otporno na hemijske uticaje i habanje, jednostavno za odr\u017eavanje. Emajlna prevlaka ima glatku stabilnu površinu neporoznog topljenog stakla, koja spre\u010dava da se bakterije na njoj zadr\u017eavaju i omogu\u0107uje lako \u010diš\u0107enje i odr\u017eavanje posude. Mo\u017ee se koristiti za pripremanje, \u010duvanje i serviranje hrane, jer spada u red zdravstveno najispravnijih za kontakt sa hranom. Iziskuje manju upotrebu masno\u0107e od pripreme u drugom metalnom posu\u0111u zbog strukture emajla koji je gladak, pa se namirnice manje lepe za dno posude. Ako je \u010diš\u0107enje redovno i korektno, emajlirano posu\u0111e dugo zadr\u017eava sjaj i boju. <\/p>\n","type":"","short_description":"

Emajlirana \u010daša, linija KLASIKA<\/p>\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"30"}],"user":"not_logged","type":"product"}