{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3098011","categories":["1227"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":[{"image":"metalac-ekspres-lonac-7l_1.jpg","img_alt":"Metalac ekspres lonac 7l","img_title":"Metalac ekspres lonac 7l"},{"image":"metalac-ekspres-lonac-7l_2.jpg","img_alt":"Metalac ekspres lonac 7l","img_title":"Metalac ekspres lonac 7l"}],"additional_image_count":2,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"ekspres-lonci\/metalac-ekspres-lonac-7l","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":[{"file_id":"5414","file_name":"Uputstvo_za_ekspres_lonac_1.pdf","type":"1"}],"files_count":1,"code":"174851","bar_code":"8600034125902","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"12499.00","image":"metalac-ekspres-lonac-7l_3.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"12499.00","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"ekspres-lonci\/metalac-ekspres-lonac-7l","sef_name_old":"ekspres-lonci\/metalac-ekspres-lonac-7l-1","created":"2018-11-21","updated":"2020-10-25 06:12:11","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"12499.00","cena_niza_akcijska":"12499.00","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"1880","conf_languages_id":"1","name":"Metalac ekspres lonac 7l","description":"

Pre\u010dnik (cm): 24
\r\nZapremina (l): 7
\r\nVisina (mm): 165
\r\nMaterijal: Inox
\r\nSa poklopcem
\r\nBoja: Inox
\r\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Ekspres lonac METINOX napravljen je od visoko kvalitetnog ner\u0111aju\u0107eg \u010delika 18\/10, lako se \u010disti i odr\u017eava i vek mu je skoro neograni\u010den. Ima akutermno dno debljine 8mm koji je odli\u010dan akumulator toplote. Anatomske ru\u010dice, modernog dizajna, omogu\u0107uju komfornost i sigurnost pri rukovanju. Radni ventil je te\u017einski, što ga \u010dini sigurnim i dugotrajnim, a postavljen je u centru kupole poklopca gde je najmerodavniji pritisak. Spoljašnja površina lonca je visoko polirana, a unutrašnja je ura\u0111ena u satenu. Ekspres lonac je ura\u0111en prema evropskom standardu EN12778.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Višestruka sigurnost ima \u010detiri sistema zaštite<\/strong> \u010dime se omogu\u0107ava sigurno i brzo pripremanje hrane:<\/strong>
\r\na) <\/strong>Ventil za otpuštanje pritiska\/otpusni ventil – obezbe\u0111uje da se ne prekora\u010di maksimalni radni pritisak u loncu, koji je dozvoljen prema me\u0111unarodnim propisima. Ventil je ugra\u0111en u sistem za otpuštanje pritiska u loncu (ispod ru\u010dice sa dugmetom).
\r\nb) Radni ventil – te\u017einski ventil (aktivira se kada pritisak u loncu savlada te\u017einu ventila) koji je postavljen na sredini poklopca i ima zadatak da ispušta višak pare iz lonca kada je postignuta max temperatura i pritisak kuvanja. Po\u010detak izla\u017eenja pare, koje je pra\u0107eno igranjem i šištanjem (kroz otvore sa strane) ovog ventila, je i po\u010detak kuvanja hrane, tako da se od ovog trenutka meri vreme kuvanja.
\r\nc) Sigurnosni ventil – ovaj ventil se aktivira u ne\u017eeljenom slu\u010daju kada nisu u funkciji radni i otpusni ventil. Ako se to dogodi, on omogu\u0107ava prolaz suvišnog pritiska kroz bo\u010dne otvore ure\u0111aja za apsorbovanje toplote. 
\r\nd) Sigurnosni otvor (sa strane poklopca) – u najgorem slu\u010daju, kada sva tri ventila nisu u funkciji, pritisak u posudi \u0107e rasti do odre\u0111enog trenutka (p = 3bar). Kada se to desi, pritisak u loncu \u0107e pomeriti silikonsku zaptivku na dole i otvoriti sigurnosni otvor, tako da \u0107e višak pare nesmetano iza\u0107i van. Zbog toga lonac treba uvek postaviti tako da sigurnosni otvor bude suprotno od rukovaoca. Na ovaj na\u010din je obezbe\u0111ena maksimalna sigurnost za rukovaoca. 
\r\n
\r\nOtvaranje i zatvaranje ekspres lonca: <\/strong>
\r\na) Bezbedno zatvaranje ekspres lonca – zatvaranje poklopca se vrši preko bajonet sistema (peraja na loncu i povijeni delovi na poklopcu) koji je me\u0111u najbezbednijim sistemima na tr\u017eištu.
\r\nb) Sigurnosni sistem za otvaranje – ovaj sistem spre\u010dava da se lonac otvori dok se ne aktivira ventil za otpuštanje da oslobodi pritisak u loncu. 
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\"\"<\/p>\r\n","type":"","short_description":"

Inox ekspres lonac<\/p>\r\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"147"}],"user":"not_logged","type":"product"}