{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3100000","categories":["1215"],"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":null,"additional_image_count":null,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"1","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"tiganji\/metalac-tiganj-sirius-28cm","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"115075","bar_code":"8600034067967","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"8399.00","image":"metalac-tiganj-sirius-28cm.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"1","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"8399.00","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"tiganji\/metalac-tiganj-sirius-28cm","sef_name_old":"tiganji\/metalac-tiganj-sirius-28cm-1","created":"2018-11-21","updated":"2020-07-10 04:22:11","new_model_id":"0","notes":"","year":"0000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"8399.00","cena_niza_akcijska":"8399.00","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"1886","conf_languages_id":"1","name":"Metalac tiganj SIRIUS 28cm","description":"

Pre\u010dnik (cm): 28
\nZapremina (l): 5
\nVisina (mm): 73
\nMaterijal: Inox
\nBoja: Inox
\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno i mašinsko pranje<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Sirius je višeslojni tiganj za svakodnevnu upotrebu koji je spojio najbolje osobine tri vrste materijala od kojih je proizveden. Donosi posebno zadovoljstvo i lako\u0107u u pripremanju specijaliteta koji tra\u017ee pr\u017eenje i dinjstanje. Telo tiganja je isto u svakom preseku i \u010dine ga više slojeva razli\u010ditih materijala ukupne debljine 3 mm. Unutrašnjost posude je izra\u0111ena od austenitnog inox lima, koji je legura vrhunskog kvaliteta i \u010disto\u0107e: otporna na koroziju, hemijske i sve druge reakcije. Ovakve karakteristike materijala su garancija da se hrana priprema u zdravstveno besprepekornom okru\u017eenju. Spoljašnji sloj posude izra\u0111en je od ner\u0111aju\u0107eg \u010delika feritne strukture, koji je magneti\u010dan što omogu\u0107ava koriš\u0107enje posude i na indukcionim grejnim telima. Izme\u0111u slojeva austenitnog i feritnog inoxa nalazi se aluminijum kao odli\u010dan provodnik toplote, podjednako raspore\u0111en po celoj površini posude. Izvanredna kombinacija tri materijala omogu\u0107ava ravnomerno prostiranje toplote u svakom delu tela posude. Posuda se zagreva veoma brzo, a pr\u017eenje i distanje se potom odvijaju na veoma niskim temperaturama i sa zna\u010dajnom uštedom energije. Ru\u010dice su izra\u0111ene od inoxa, sa vakumskom šupljinom\/d\u017eepom u jezgru ru\u010dice, pa se ne mogu pregrejati, ve\u0107 uvek ostaju mlake što olakšava rukovanje. Du\u017eina ru\u010dica je tako\u0111e podre\u0111ena udobnosti i bezbednosti rukovanja. <\/p>\n\n

Prednosti linije *Sirius u odnosu na konvencionalno posu\u0111e:<\/p>\n\n