{"result":"insert","wish_list":[{"product_id":"3126047","categories":null,"categories_to_delete":null,"categories_to_add":null,"options":null,"additional_images":null,"additional_image_count":null,"filters":null,"filters_count":null,"old_status":"-8","pictograms_to_add":null,"pictograms_to_delete":null,"old_sef_name":"tiganji\/metalac-tiganj-za-palacinke-eco-tava-25cm","specification":null,"tags":null,"tags_count":null,"files":null,"files_count":null,"code":"136755","bar_code":"8600034087088","brand":"Metalac Posu\u0111e","price":"949.00","image":"metalac-tiganj-za-palacinke-eco-tava-25cm.jpg","weight":"0.00","shipping_price":null,"ord":"0","stock":"1","status":"-8","aktuelnost":"0","new":"0","bestseller":"0","action":"0","featured":"0","cheapest":"0","sales":"0","discount":"0","current_price":"949.00","tax":"20","promote_on_home":"0","sef_name":"tiganji\/metalac-tiganj-za-palacinke-eco-tava-25cm","sef_name_old":"tiganji\/metalac-tiganj-za-palacinke-eco-tava-25cm-1","created":"2018-11-21","updated":"2020-07-07 04:22:11","new_model_id":"0","notes":"","year":"2000","delivery":"0","enlisted":"0000-00-00","promo_id":"","sitemap_freq":"daily","sitemap_priority":"0.5","search_score":"0","cena_niza_redovna":"949.00","cena_niza_akcijska":"979.00","loyalty_price":"0","video_url":"","release_date":"0000-00-00 00:00:00","countdown_start":"0000-00-00 00:00:00","countdown_end":"0000-00-00 00:00:00","pickup_point":"0","mediavista_processed":"0","has_discount":"0","dimensions":null,"id":"22736","conf_languages_id":"1","name":"Metalac tiganj za pala\u010dinke ECO TAVA 25cm","description":"

Pre\u010dnik (cm): 25
\nVisina (mm): 20
\nMaterijal: Keramika na aluminijumu
\nBez poklopca
\nBoja: Crna
\nOdr\u017eavanje: Ru\u010dno pranje<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Non-stick posu\u0111e je pogodno za sve na\u010dine pripremanja hrane, a posebno pr\u017eenje i po\u010denje. Izra\u0111eno je u skladu sa svim svetskim standardima i besprekorno u pogledu zdravstvene ispravnosti kontakta sa hranom. Aluminijum je dobar provodnik u kombinaciji sa nonstick materijalom koji spre\u010dava lepljenje i zagorevanje, omogu\u0107uje brzu, jednostavnu i ekonomi\u010dnu pripremu hrane. Ru\u010dice posu\u0111a su egronomski oblikovane što omogu\u0107ava bezbedno i \u010dvrsto dr\u017eanje posude. Non-stick posu\u0111e je namenjeno brzoj, lakoj i zabavnoj pripremi hrane, sa minimalnim utroškom masno\u0107e i bez ne\u017eeljenog lepljenja i zagorevanja.<\/p>\n\n

EcoTava Ceramics<\/strong> je aluminijumsko posu\u0111e sa nelepljivim kerami\u010dkim premazom, izuzetne glatko\u0107e i nelepljivih osobina. Idealno je rešenje za zdravo kuvanje, vrlo ekonomi\u010dno i jednostavno za upotrebu. Na ru\u010dici se nalazi indikator toplote koji signalizira kada je postignuta idealna temperatura za pr\u017eenje.
\n
\n
\n
\n\"\"<\/p>\n","type":"","short_description":"

Aluminijumski tiganj sa nelepljivim kerami\u010dkim premazom, linija ECO TAVA<\/p>\n","subtitle":"","keywords":"","meta_title":"","meta_description":"","alt_tag_image":null,"title_tag_image":null,"brand_image":"_0021_vector_smart_object.jpg","brand_sef_url":"metalac-posude","stock_num":"1"}],"user":"not_logged","type":"product"}