{"result":"insert","wish_list":[{"id":"338","type":"1","conf_languages_id":"1","title":"Saveti za odr\u017eavanje inox posu\u0111a","slug":"saveti-za-odrzavanje-inox-posuda","subtitle":"Jednostavno i lako ","intro":"

Odr\u017eavanje inox posu\u0111a je jednostavno i lako kada znate neke male trikove. A, mi \u0107emo ih rado podeliti sa Vama.<\/h4>","content":"

Inox posu\u0111e<\/span><\/a><\/strong><\/u> Metalac je izra\u0111eno od plemenitog \u010delika vrhunskog kvaliteta - inox 18\/10. 
\r\nTermi\u010dke karakteristike
inox posu\u0111a<\/span><\/a><\/strong><\/u> Metalac omogu\u0107avaju akumulaciju toplote tako da u procesu pripremanja hrane va\u017eni sastojci i termolabilni vitamini ostaju sa\u010duvani.
\r\nAkutermno dno je izra\u0111eno specijalnim impact bonding postupkom i smanjuje utrošak energije, tako što obezbe\u0111uje savršen prenos i raspore\u0111ivanje toplote po \u010ditavoj posudi.
\r\nRu\u010dice su ergonomski projektovane i savremeno dizajnirane, a njihova \u010dvrsta konstrukcija omogu\u0107ava sigurno rukovanje posudom.
\r\nPoklopac je tako konstruisan da se para prilikom pe\u010denja i kuvanja kondezuje na sredini poklopca i ponovo vra\u0107a na dno posude, a kondezacioni kanal obezbe\u0111uje da za vreme kuvanja ne dolazi do ispuštanja pare.
\r\n <\/p>\r\n\r\n

Saveti za odr\u017eavanje inox posu\u0111a, koje \u017eelimo da podelimo sa vama su:<\/strong>
\r\n <\/p>\r\n\r\n