{"result":"insert","wish_list":[{"id":"866","type":"1","conf_languages_id":"1","title":"Prednosti bojlera sa suvim greja\u010dem","slug":"prednosti-bojlera-sa-suvim-grejacem","subtitle":"Bojleri","intro":"

<\/h4>","content":"

Prednosti Metalac bojlera sa suvim greja\u010dem<\/u><\/a> su:
\r\n <\/p>\r\n\r\n

15 godina garancije na inox kazan<\/strong>
\r\n
\r\nDu\u017ei \u017eivotni vek greja\u010da<\/strong>
\r\n <\/p>\r\n\r\n

Manji utrošak elektri\u010dne energije<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Temperatura koju posti\u017ee suvi greja\u010d je nešto viša od standardnog greja\u010da pri istoj snazi, pa je vreme zagrevanja iste koli\u010dine vode kra\u0107e.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Manje izdvajanje kamenca u toku eksploatacije<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Cev u koju je uba\u010den suvi presovani greja\u010d je ravna, izra\u0111ena od prohroma, pa se na njegovoj površini manje zadr\u017eavaju naslage kre\u010dnjaka tj. kamenca.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Brza i laka zamena suvog greja\u010da, bez pra\u017enjenja bojlera<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Ukoliko u nekom trenutku do\u0111e do potrebe za zamenom suvog greja\u010da, vodu iz bojlera ne\u0107ete morati da ispuštate. Dovoljno je da se isklju\u010di elektri\u010dna energija, zatim da se izvu\u010de greja\u010d iz cevi i u nju ubaci novi i nakon toga priklju\u010di.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Zašto se odlu\u010diti za bojler sa inox suvim greja\u010dem u odnosu na bojlere sa klasi\u010dnim greja\u010dem?<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

Metalac bojlere srednjih litra\u017ea<\/u><\/a> odlikuje kvalitetan kazan, unutrašnja ili spoljašnja termoregulacija, visoka energetska efikasnost, kvalitetna poliuretanska izolacija, sigurnosni ventil, univerzalni nosa\u010d za lakšu monta\u017eu, inox izlivna cev i Mg anoda za zaštitu kazana od korozije.<\/p>\r\n\r\n

Me\u0111u njima postoje i modeli bojlera sa suvim greja\u010dem, koji nije u direktnom kontaktu sa vodom.
\r\n <\/p>\r\n","color":"#004857","published_at":"2020-09-25 16:03:37","created_at":"2019-11-01 16:04:25","updated_at":"2020-09-29 14:19:35","video_link":null,"components":null,"difficult":null,"calories":null,"preparing_time":null,"text":null}],"user":"not_logged","type":"story"}